Po prihlásení sa dostaneš na svoju OSOBNÚ KARTU, kde nájdeš:

  • Svoje výsledky po jednotlivých kolách
  • Zadania úloh
  • Riešenia úloh
  • Maksíkov odpovedník

Ak sa chceš dostať na svoju OSOBNÚ KARTU, musíš sa vždy PRIHLÁSIŤ tak, že zadáš svoj kód.

Môj kód:Kód má tvar SSSSS-K-XYDDMM, kde
SSSSS je päťciferný kód školy, ktorú navštevuješ (dozvieš sa ho od školského koordinátora),
K je súťažná kategória (2, 3, 4),
XY sú tvoje iniciály (X je prvé písmeno tvojho rodného mena, Y je prvé písmeno tvojho priezviska, bez dĺžňov a mäkčeňov),
DD je deň, kedy si sa narodil(a), napr. 03 znamená tretieho,
MM je mesiac, kedy si sa narodil(a), napr. 06 znamená jún.
Pozor: aj umiestnenie spojovníkov (-) je dôležité.